Φωτοτυπίες στην Ανατολική Θεσσαλονίκη απο την Copy and Print. Προσφέρουμε άκρως φοιτητικές τιμές για τις εκτυπώσεις σας με τιμές που αγγίζουν τα 0,03€ στην ασπρόμαυρη και στα 0,15€ στην έγχρωμη φωτοτυπία. Θερμοκόλληση – σπιράλ – και εκτύπωση cd για τις πτυχιακές και τις εργασίες σας. Αυθημερόν παραδόσεις για οποιαδήποτε ποσότητα. Στον χώρο μας μπορείτε να εκτυπώσετε απο οποιοδήποτε οπτικό μέσο .

 • Φωτοτυπίες
 • Εκτυπώσεις
 • Scan to email
 • Scan to usb
 • Αποστολή Φαξ
 • Βιβλιοθεσία
 • Θερμοκόλληση
 • Πλαστικοποιήσεις
 • Ειδικά χαρτιά
 • Πτυχιακές
 • Σφραγίδες
 • Επαγγελματικές κάρτες
 • Φυλλάδια – Αφίσες
 • Εκτύπωση φακέλων
 • Παρουσιάσεις